Member Login
Information to Parents
 
Links
Home - What's News

升中資訊日 

                                                     2019/2020學年升中資訊日已額滿。


                    日期: 2018年11月17日(星期六)     


                    時間:下午2:00至4:30


                    地點:本校禮堂


                    對象:小學六年級家長及同學


                    活動: (1) 學校簡介


                                (2) 校園參觀


                                (3)  活動體驗